• Publications
  • Influence
Esters of terpene alcohols as highly potent, reversible, and low toxic skin penetration enhancers
Skin penetration/permeation enhancers are compounds that improve (trans)dermal drug delivery. We designed hybrid terpene-amino acid enhancers by conjugating natural terpenes (citronellol, geraniol,Expand
  • 7
Impact of intercellular crosstalk between epidermal keratinocytes and dermal fibroblasts on skin homeostasis.
Dermal fibroblasts seem critical for epidermal maturation and differentiation and recent work demonstrated that diseased fibroblasts may drive pathophysiological processes. Nevertheless, still veryExpand
  • 2
Gentiana lutea Extract Modulates Ceramide Synthesis in Primary and Psoriasis-Like Keratinocytes
Gentiana lutea is a bitter herb that is traditionally used to improve gastric disorders. Recently, we have shown that Gentiana lutea extract (GE) also modulates the lipid metabolism of humanExpand
  • 1
  • PDF
Investigation of TEMPO partitioning in different skin models as measured by EPR spectroscopy - Insight into the stratum corneum.
Electron paramagnetic resonance (EPR) spectroscopy represents an established tool to study properties of microenvironments, e.g. to investigate the structure and dynamics of biological and artificialExpand
  • 1
Stravovací zvyklosti pacientů s metabolickým syndromem
Metabolický syndrom (syndrom X, Reavenův syndrom) je u nas casto vyskytujicim se onemocněnim. V praxi jsou běžně diagnostikovany pouze jednotlive složky metabolickeho syndromu (MS), ktere nejsouExpand
Mezinárodní den archeologie 2018 v Panské Lhotě
Na vědecko-výzkumne stanici Panska Lhota a na hradě Rokstejn proběhl Mezinarodni den archeologie (MDA) pod zastitou UAM FF MU. MDA byl uskutecněn formou praktických ukazek středověkých řemesel, sExpand
Význam hřebene v době římské a stěhování národů
Zakladnim tematem teto bakalařske prace je význam hřebene v nalezových situacich hrobů z doby řimske a stěhovani narodů na uzemi středodunajskeho barbarika. Prace se opira o předchozi výsledkyExpand