Anna Ferrer

We don’t have enough information about this author to calculate their statistics. If you think this is an error let us know.
Learn More
Anna Ferrer , Maria Dolors Estrada b,c, , Àfrica Borràs d y Mireia Espallargues b,c a Unitat de Vigilància Epidemiològica de la Regió Centre, Departament de Salut, Generalitat de Catalunya, Terrassa, España b Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recerca Mediques (AATRM), Barcelona, España c CIBER Epidemiologı́a y Salud Pública (CIBERESP) d Servei de(More)
  • 1