• Publications
  • Influence
Cyperus glomeratus L.
Prikazane su osnovne osobine i rasprostranjenost svojte Cyperus glomeratus L., te je dana procjena ugroženosti prema IUCN kriterijima.
Cyperus rotundus L.
Prikazane su osnovne osobine i rasprostranjenost svojte Cyperus rotundus L., te je dana procjena ugroženosti prema IUCN kriterijima.
Cyperus longus L.
Prikazane su osnovne osobine i rasprostranjenost svojte Cyperus longus L., te je dana procjena ugroženosti prema IUCN kriterijima.