Anika Považan

Suggest Changes
Learn More
Hronična opstruktivna bolest pluća (HOBP) je bolest koju karakteriše ograničenje protoka vazduha koje nije potpuno reverzibilno; obično je progresivno i udruženo sa poremećenim inflamacijskim(More)
  • 1