Andrei Petrescu

We don’t have enough information about this author to calculate their statistics. If you think this is an error let us know.
Learn More
Session title: epidemiology, subtypes, regional issues O1 HIV-1 diversity in Bulgaria (current molecular epidemiological picture) Objectives In Bulgaria 1606 cases with HIV/AIDS were diagnosed from 1986 until 2012. Epidemiological data indicated greater heterogeneity of HIV-1 positive population, including minority groups, migrants, and recent increase of(More)
1 Caracteristicile specifice: a) tipul neliniarităţii, b) proprietăţile dispersive ale mediului de propagare, c) caracteristicile de coerenţă ale pulsurilor, d) ecuaţiile de propagare, e) modalităţile de întreţinere, f) aplicaţiile tehnice, etc. au fost analizate atât pentru principalele tipuri de solitoni optici [spre ex. solitonii Schrödinger neliniar:(More)
  • 1