Andrei Costea

Learn More
Actian Vector in Hadoop (VectorH for short) is a new SQL-on-Hadoop system built on top of the fast Vectorwise analytical database system. VectorH achieves fault tolerance and storage scalability by relying on HDFS, and extends the state-of-the-art in SQL-on-Hadoop systems by instrumenting the HDFS replication policy to optimize read locality. VectorH(More)
Articolul prezintă o arhitectură specială de reţea neuronală feedforward ce utilizează algoritmul de reantrenare pentru predicţia variabilelor de proces specifice unei aplicaţii industriale. Capacitatea modelului de extragere a unor informaţii relevante conferă un cadru util prentru reprezentarea relaţiilor existente în seriile temporale utilizate. Scopul(More)
  • 1