• Publications
  • Influence
Seger för friheten! : en kvalitativ studie om svenska kvällstidningars rapportering om Storbritanniens EU-val 2016
Den 24 juni 2016 kom resultatet av britternas deltagande vid valet som handlade om britterna ville att deras land skulle stanna eller lamna den Europeiska unionen. Valresultatet visade att det skulleExpand
Den dolda rasismen: en studie om mediernas reproduktion av normer och föreställningar av olika personers etnicitet
Vi har med var uppsats varit intresserade att undersoka hur medierna i Sverige under 2000-talet reproducerar normer och forestallningar av olika personers etnicitet. Var studie har utgatt ifran attExpand
Det relationsskapande studentlivet : En studie av tio studenters relationella välmående tolkat ur deras upplevelser kring förändringar och möjligheter
I detta arbete har vi ur ett socialpsykologiskt perspektiv intresserat oss for tio studenters liv och deras uppfattningar om sina nya liv efter att de har flyttat fran sina hemstader och borjat stuExpand