• Publications
  • Influence
Konflikt i Tibet? - applicering av Johan Galtungs konfliktmodell på konflikten i Tibet.
Konflikt och vad som definieras som en valdsam konflikt ar en central fraga i freds och konfliktforskning, men det ar ocksa en fraga som inte behandlas. Generellt definieras en valdsam konflikt somExpand
BESMART : a framework for shifting from BESpoke to MARkeT-driven requirements engineering
Requirements Engineering has two main directions, Bespoke (product developed for one customer) and Market-Driven (several potential customers for the same product). These two are in some ways veryExpand
  • 7
  • PDF
En utvärderingsstudie av en kurs i mental träning. På Söderportskolans Idrottsgymnasie
Syftet med undersokningen har varit att gora en utvardering av en kurs i mental traning. Undersokningen grundar sig pa eleverna pa idrottsgymnasiet i arskurs tva pa Soderportskolan i Kristianstad. ...
Den tvingande effekten
Non proliferation is an issue of the utmost importance. It might seem that it is an issue more at home in the era of the cold war, however it is very much an issue of the 21th century. Countries likeExpand