Learn More
A la Facultat de Ciencies de l’Activitat Fisica i l’Esport de la UEM s’ha desenvolupat una recerca durant el curs 2005-06, orientada a transformar el curs de primer al futur enfocament ECTS, segons(More)