• Publications
  • Influence
A consensus guideline for antipsychotic drug use for dementia in care homes. Bridging the gap between scientific evidence and clinical practice
Background: To produce a practice guideline that includes a set of detailed consensus principles regarding the prescription of antipsychotics (APs) amongst people with dementia living in care homes.Expand
  • 32
  • 2
  • PDF
Hållbar dagvattenhantering på förorenad mark
Arbetets syfte ar att undersoka hur man kan planera och utforma en hallbar dagvattenhantering pa fororenad mark utifran omradet Kopparlunden i Vasteras. I Kopparlunden planeras en utveckling till enExpand
Liberia - Fredsbyggande i motvind
Liberia har pa senare tid praglats av instabilitet och misslyckat fredsbyggande. Var ambition ar att ge en valgrundad forstaelse for inbordeskriget 1989-1996, och att pa ett resonerande satt besvaraExpand
Grönytefaktorn och biologisk mångfald
Att planera for ett hallbart samhalle blir allt viktigare och att som landskapsarkitekt kanna till olika verktyg som stodjer ett sadant planeringsarbete ar darfor relevant. Gronytefaktor ar ettExpand
University of Groningen A consensus guideline for antipsychotic drug use for dementia in care homes. Bridging the gap between scientific evidence and clinical practice Zuidema,
Background: To produce a practice guideline that includes a set of detailed consensus principles regarding the prescription of antipsychotics (APs) amongst people with dementia living in care homes.Expand
Små bidrag till en hållbar utveckling : En studie av hållbarhet och ekonomistyrning i småföretag
For att skapa en hallbar utveckling behover alla aktorer i samhallet arbeta tillsammans. Ekonomistyrning kan hjalpa foretag att mata och folja upp prestationer i syfte att kontrollera att de nar upExpand
"Det är inget fel med att vara homo, men jag är inte homo-homo" : en narrativ textanalys om hur tv-serien Skam förhandlar homosexualitet
“Det ar inget fel med att vara homo, men jag ar inte homo-homo”- ​ En narrativ textanalys om hur tv-serien Skam forhandlar homosexualitet ​ar en B-uppsats forfattad vartterminen 2018 av Alice EkmanExpand
Education in Emergencies Designing a mobile solution for the education of refugees
An overwhelming number of people are currently displaced as a result of con icts and face numerous challenges in accessing education. In order to address this limited access, this project strivedExpand
On the Transnational Interaction Between Nationalist and Cosmopolitan Actors - The West Papua Example
As a reaction to the failing decolonization process in West Papua, Indonesia, in the 1960s, a domestic movement was created that demanded their right to an independent nation. In the decades to come,Expand