Ali Özkaya

We don’t have enough information about this author to calculate their statistics. If you think this is an error let us know.
Learn More
yönteminin süreç tasarımı açıklanmıştır. 1 Yazılım Geliştirme Yöntemleri Yazılım Yaşam Döngüsü (" Software Life Cycle ") üretim ve müşteri tarafından kullanımı sırasında yazılımın geçirdiği tüm evreleri kapsar. Planlama, analiz, tasarım, kodlama, test, teslimat (yaygınlaştırma) ve bakım (saha izleme, sorun giderme) bu döngünün içindeki temel faaliyetlerdir.(More)
  • 1