Alenka Znidarsic

  • Citations Per Year
Learn More
This paper deals with the development of a batch-reactor model with a theoretical and a locally affine fuzzy model. The batch reactor is used in the pharmaceutical industry for the production of drugs, where a rapid and precise temperature control is necessary. The model has to be built to include all the main features necessary for the purposes of(More)
Povzetek. Delo opisuje izdelavo teoretičnega in hibridnega mehkega modela šaržnega reaktorja. Reaktor se v farmacevtski industriji uporablja za izdelavo zdravil, kjer je potrebna hitra in natančna regulacija temperature vsebine reaktorja. Ker testiranje na realnem procesu pogosto ni mogoče, je izdelava teoretičnega modela šaržnega reaktorja potrebna za(More)
  • 1