• Publications
  • Influence
Avvikelser på den svenska börsen : En studie av tre anomalier: P/E-talseffekten och Januarieffekten, Julieffekten
Aktiesparandet blir allt mer utbrett. I och med detta stravas det efter en sa hog avkastning som mojligt, placerare vill helst sla index. Huvudantagandet inom finansiell ekonomi ar att marknaden arExpand