• Publications
  • Influence
PROFESINIO ORIENTAVIMO SISTEMOS LI ETUVOJ E TEORINĖS IR POLITINĖS PRIELAIDOS
Straipsnyje sisteminiu požiūriu nagrinėjamas profesinio orientavimo reiškinys. Profesinio orientavimo sistemos terminas šiame straipsnyje vartojamas aprašant visumą tarp savęs susijusių paslaugų irExpand