Learn More
Biodegradation of benzotriazole (BTR), 5-chlorobenzotriazole (CBTR), xylytriazole (XTR), 4-methyl-1H-benzotriazole (4TTR), 5-methy-1H-lbenzotriazole (5TTR) and 2-hydroxybenzothiazole (OHBTH) was(More)
  • 1