• Publications
  • Influence
Glosa do wyroku NSA z dnia 21 sierpnia 2013 r. (sygn. I OSK 1666/12)
Portal Czasopism Naukowych - nowoczesny serwis publikujący czasopisma naukowe i artykuly naukowe online.
Recenzja książki Wojciecha Lamentowicza, Strategia państwa: teoria państwa aktywnego wobec sił spontanicznych, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2015, ss. 258
Recenzja ksiązki Wojciecha Lamentowicza, Strategia panstwa: teoria panstwa aktywnego wobec sil spontanicznych, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2015, ss. 258
  • 2
Krystyna Celarek, Prawo informacyjne – problem badawczy w teorii prawa administracyjnego, Warszawa 2013
Recenzja ksiązki Krystyny Celarek, Prawo informacyjne – problem badawczy w teorii prawa administracyjnego , Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013, ss. 312
  • 4
Wykorzystanie nowoczesnych technologii w kontekście rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce
Wykorzystanie nowoczesnych technologii w kontekście rozwoju spoleczenstwa obywatelskiego w Polsce
  • 1
Recenzja ksiazki Grzegorza Krawca, Koncepcje płci człowieka aprawo administracyjne,Rzecznik Praw Obywatelskich, Warszawa 2015, ss. 269
Recenzja ksiazki Grzegorza Krawca, Koncepcje plci czlowieka aprawo administracyjne, Rzecznik Praw Obywatelskich, Warszawa 2015, ss. 269