• Publications
  • Influence
Risk sectors for undesirable behaviour and mobbing
The aim of this short note was to get an impression of risk sectors for the prevalence of undesirable behaviour and mobbing in The Netherlands. Data were collected from 1995 to 1999 with theExpand
  • 151
  • 3
Gepest op het werk
Slachtoffers van pesten op het werk hebben (stabiele) persoonlijkheidstrekken die pestgedrag in de omgeving oproepen, zo is een gangbare veronderstelling bij veel hulpverleners in de GGZ. DeExpand