Adrian Boteanu

  • Citations Per Year
Learn More
We present a simulation model designed for the evaluation of fault tolerance solutions working in large scale distributed systems. This model extends the MONARC simulation model with new capabilities for fault tolerance simulation. The model includes failure behavior and capabilities to detect and react to faults. We also present an implementation of this(More)
Această lucrare prezintă un model de simulare pentru evaluarea soluţiilor de asigurare a toleranţei la defecte în sistemele distribuite de mari dimensiuni. Modelul extinde simulatorul MONARC prin adăugarea de noi funcţionalităţi pentru evaluarea toleranţei la defecte. Modelul descrie defecte ce pot apărea în astfel de sisteme şi include mecanisme pentru(More)
  • 1