• Publications
  • Influence
System SORB - pierwszy polski system RTGS*
W dniu 5 kwietnia 2003 r. min ∏a dziesiata rocznica uruchomienia zarowno systemu SYBIR, prowadzonego przez Krajowa Izb Rozliczeniowa SA (KIR SA), jak rownie systemu SORB (Systemu Obs∏ugi RachunkowExpand
  • 2
  • PDF