Adam Hasan

Suggest Changes
Learn More
Özofagus yabancı cisimleri, ciddi morbidite ve mortaliteye yol açan durumlardır. Amerika Birleşik Devletleri’nde her yıl yaklaşık 1500 kişinin özofagial yabancı cisme bağlı öldüğü tahmin edilmektedir(More)
  • 1