• Publications
  • Influence
Pengintegrasian Bahan Sumber Digital dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bestari di Sekolah-Sekolah Selangor, Malaysia
Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti tahap pengintegrasian bahan sumber digital (BSD) dalam kalangan guru yang telah menghadiri kursus pembestarian sekolah di Selangor. Kajian ini memfokuskanExpand