Aaron Tolman

  • Citations Per Year
Learn More
Squamous cell carcinoma is the most common form of oral cancer in adults. Because orthodontists often treat many adult patients, practitioners need to be aware of the clinical signs of this malignancy. In this article, we discuss the epidemiology, clinical appearance, and pathology of squamous cell carcinoma, and present the orthodontic management of a(More)
thermokoppel . Dit bestaat uit twee draden, de 66n van ijzer en de ander van constantaan. Door bet onderlinge verschil in warmtegeleidingsvermogen ontstaat er een spanning die met behulp van een versterker kan worden gemeten. Plaatst men achter de versterker een recorder dan kan men spanningsverschillen in de tijd meten. De gemeten spanningsverschilfen zijn(More)
  • 1