• Publications
  • Influence
Pochówki zbiorowe kultury trzcinieckiej z Bocheńca, stan. 2, woj. świętokrzyskie i Gustorzyna, stan. 1, woj. kujawsko-pomorskie - analiza antropologiczna
Anthropological analysis has been applied to human remains from multiple graves discovered on cemeteries of the Trzciniec culture (abbreviated TC) -Bocheniec, Site 2, Swietokrzyskie VoivodshipExpand
An Anthropological Analysis of Skeletons from the Graves of the Corded Ware Culture from Mistrzejowice = Analiza antropologiczna szkieletów z grobów kultury ceramiki sznurowej z Mistrzejowic
Szczepanek A. 2011. An Anthropological Analysis of Skeletons from the Graves of the Corded Ware Culture from Mistrzejowice. Sprawozdania Archeologiczne 63, 277–284. The article presents theExpand
ANTHROPOLOGICAL ANALYSIS OF BURNT BONES FROM OBJECT 2537 IN MODLNICZKA, SITE 2, DIST. CRACOW (Analiza antropologiczna kosci przepalonych z obiektu 2537 w Modlniczce, st. 2, pow. krakowski)
The article presents the anthropological description conducted for object 2537 in Modlniczka, site 2. Burnt bones from this object did not constitute any visible concentrations; their dispersionExpand
Szczątki dzieci w jamie osadowej kultury mierzanowickiej na stanowisku 39 w Dobkowicach, pow. jarosławski. Obiekt kultowy czy przejaw zwyczajów pogrzebowych?
[in:] Czopek, S. (Ed.), Hic mortui vivunt. Z badan nad archeologią funeralną, Collectio archaeologica ressoviensis, pp. 51–71.
...
1
2
...