• Publications
  • Influence
De narcistische persoonlijkheidsdimensie bij topbestuurders als risico-indicator
1 Inleiding Een accountant ontleent het bestaansrecht door te functioneren als onafhankelijke deskundige die !nanciële informatie samenstelt, beoordeelt, controleert en/ of een adviesfunctie heeft.
Accountants in opleiding verschillen over wat een goed accountant is
Bij incidenten in de accountancysector rijst telkens weer de vraag hoe de accountants zelf over hun eigen beroepsuitoefening denken. Een keuze-experiment onder accountants in opleiding laat zien dat
Kwaliteit van MKB-accountantskantoren: een stakeholderbenadering
Rapportages die worden voorzien van een accountantsverklaring zijn onderworpen aan strenge kwaliteitseisen. Datzelfde geldt voor de controle- en samenstelprocessen als zodanig. Kwaliteit gaat echter
Businessmodel-innovatie in de mkb-accountancy; een empirisch onderzoek
1 Inleiding In een businessmodel komen verschillende keuzes van een onderneming samen (Osterwalder & Pigneur, 2009). Het businessmodel bestaat uit een aantal delen: de segmentatiegraad, de
MKB Goed bestuur en toezicht in Nederland : een verkenning
In opdracht van NEMACC heeft een onderzoeksgroep van de Erasmus Universiteit onder leiding van prof. dr. Auke de Bos RA samen met het Lectoraat Financieel-Economische Advisering bij Innovatie van