• Publications
  • Influence
Inkomstenbelasting over Vermogensmutaties
Tussen werkelijkheid en fictie
Heffingsgrondslag bij aanmerkelijk belang
TLDR
Volledige beschrijving van de aanmerkelijk belangregeling in de Wet IB 2001 voor binnenlandse belastingplichtigen. Expand
Een proportioneel inkomstenbelastingtarief in de 21e eeuw
Pleidooi voor een vlaktaks in de inkomstenbelasting in een stelsel dat zich kenmerkt door de vier pijlers: a. een reeel synthetisch inkomensbegrip, dat per individu gemeten wordt, naar eenExpand
Hoofdstuk 13 De Europese Unie en het belastingrecht
...
1
2
3
4
5
...