• Publications
  • Influence
Maanzaadproef, Onderzoek naar speenreiniging bij automatisch melken.
Bij 6 robotmerken is het effect van speenreiniging nagegaan, waarbij maanzaad als traceerstof is gekozen