• Publications
  • Influence
Mobile Communication 2012 : Experiències i recerques sobre comunicació mòbil
La comunicacio mobil es un dels temes de mes actualitat en diferents forums, des de diferents perspectives. Espanya juga un paper important per les dinamiques i l�evolucio del seu mercat. En aquestExpand