• Publications
  • Influence
Umělé nosy při detekci plísní a mykotoxinů
V souAasnĂS dobA› patří produkce zdravotnA› nezĂĄvadnĂ˝ch potravin mezi priority kaĹždĂSho vyspA›lĂSho stĂĄtu. Odhaduje se, Ĺže vĂ­ce neĹž 25 % celosvA›tovĂS produkce potravinářskĂ˝ch plodin jeExpand
  • 1
Spectra of solar energetic protons derived from statistical analysis of experimental data on a large set of events
The presented analysis of the energy spectra of solar energetic protons differs from the earlier analyses in that not only a broader energy range is analyzed, but also the method of simultaneousExpand
  • 10
  • PDF
Artificial Noses in Detection of Moulds and Mycotoxins
1, 2, Vlastimil DOHNAL, Andrea SLÁDKOVÁ, 2, Kamil KUČA, 2, Daniel JUN Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brn ě, Ústav technologie potravin, Agronomická fakulta, Brno Univerzita obrany,Expand
Energy spectra of high-energy SEP event protons derived from statistical analysis of experimental data on a large set of events
The paper contains the analysis of the energy spectra of solar energetic protons, which differs from the earlier analyses in that not only a broader energy range is analyzed, but also the method ofExpand
  • 7