• Publications
  • Influence
Outflow tract septation and the aortic arch system in reptiles: lessons for understanding the mammalian heart
BackgroundCardiac outflow tract patterning and cell contribution are studied using an evo-devo approach to reveal insight into the development of aorto-pulmonary septation.ResultsWe studied embryonicExpand
  • 16
  • 1
Waar is het Tahir-plein van de accountancy?
't Neemt toe, men weet niet hoe
Deze scenariostudie is verricht in opdracht van de Stuurgroep Financiele Instellingen van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing. Deze stuurgroep richt zich voornamelijk op horizontaleExpand
  • 1
Accountancy en andere zaken onder de loep (2)
In oktober 2007 zag de website www.accountant.nl het licht. Deze is in korte tijd uitgegroeid tot een platform waar actualiteiten, weblogs, opinies en andere wetenswaardigheden over accountancy enExpand
De politiek van fraude
Introduction: What's new
...
1
2
3
4
...