• Publications
  • Influence
ERZURUM ÇEVRESİNDE PROBLEM TEŞKİL EDEN YABANCI OTLAR VE BU BÖLGEDE İSİMLENDİRİLMELERİ
OZET Bu calisma ile Erzurwn cevresinde problem teskil eden yabanci otlar tesbit edilmistir. Bolgede sayi itibariyle en fazla sirasiyle tarla sarmasigi (Convolviilus arvemis L.), tel pancariExpand
  • 9
  • 3
ERZURUM ÇEVRESİNDE BULUNAN YABANCI OTLAR VE ÖNEMLİLERİNDEN BAZILARININ YAZLIK ARPA VE BUĞDAYDA MÜCADELE İMKANLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR
OZET Arastirmada Erzurum cevresinde hububat tarlalart icerisinde problem teskil eden yabanciotlar tesbit edilmis ve bunlardan koy gucuren (Cirsii.m anoense), tarla esek marulu (Sonchus arveiisis)Expand
  • 4
  • 1
TÜRKİYEDE YABANCI OT PROBLEMLERİ
OZET Ziraatte en eski ve onemli problemlerden olan yabanciotlar diger ulkelerde oldugu gibi memleketimizde de onemli derecede, mahsul kaybina sebep olmaktadir. Her yil yahanci-otlardan dolayi hububatExpand
Erzrum Çevresinde Köy Göçmen (Cirsium arvense) (L) Scop) ve Kıvırcık Labada (Rumex crispus L.) mn Köklerindeki Eriyebilir Karbonhidratlarda Gelişme Mevsimi Boyunca Meydana Gelen Değişiklikler
OZET Gelisme mevsimi boyunca her 15 gunde bir 20-25 cm derinlikten Koy giJ"curen (Cirsium arvl!nsr! (L.) Scop) ve Kmrcik fabada (R:imex crispus) L.) kiJ"kleri alinarak 105 oC de 24 saat kurutuldu veExpand
Kaz Arpası (Polygonun Persicaria L.) nın Biyolojisi ve Yazlık Arpa içerisinde Mücadele İmkanlan Üzerinde Araştırmalar
OZET Kaz arpasi (Polygonum persicaria L.) Erzurum Karasu bolgesinde problem teskil t!den yillik bir yabanci ottur. Tohumlari ile cogalir. Ancak tohumlarin etrafi sert bir kabukla kapli oldugu icinExpand
DÜĞÜN ÇİÇEĞİ (Ranunculus kotschyi BOİSS.)'NİN BİYOLOJİSİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
OZET Dugun cicegi (Ranunculus kotschyi) cayir/arda zararli olan bir yabanci ot olup sadece toh"umlariyle cogalmaktadir. Tohumlarin siddetli dormanstye sahip oldugu, hasattan sonra bu dormansideExpand
KÖY-GÖÇÜREN (CİRSİUM ARVENSE (L) SCOP) DE-TOHUMLA ÜREME VE TOHUMLARIN ÇİMLENMESl ÜZERİNE TESİR EDEN BAZI FAKTÖRLER
OZET Cirsium arvense'de tohumla iirerne kok parcalariyle iiremeye nisbeten daha az olmakla beraber, onemli bir durum arzetmf;ktedir. Tohumlarin cimlenme kabiliyetlerinin olabilmesi icin mutlakExpand
HERBİSİTLERİN CANLıLAR ALEMlNDE YAN ETKİLERİ
OZET Pestisitler icerisindeki yeri her gecen gun genis olcude artan herbisitlerin kullanilma sahasindaki bu artis, beraberlerinde bir cok sorunlari getirmektedir. Herbisitlerin canlilar aleminde yanExpand