• Publications
  • Influence
El documental multimèdia interactiu: una proposta de model d'anàlisi
XXIII Setmana Internacional de Cinema Fomatiu. La llibertat i el Cinema Formatiu
XXIII Setmana Internacional de Cinema Fomatiu. La llibertat i el Cinema Formatiu. 20 a 24 de Novembre 2017. Salo de Graus. Edifici Migdia I, 4a planta. Campus Mundet. Universitat de Barcelona
Mobile Communication 2012 : Experiències i recerques sobre comunicació mòbil
La comunicacio mobil es un dels temes de mes actualitat en diferents forums, des de diferents perspectives. Espanya juga un paper important per les dinamiques i l�evolucio del seu mercat. En aquestExpand
XXII Setmana Internacional de Cinema Fomatiu. L’Educació Lliure i el Cinema Formatiu
XXII Setmana Internacional de Cinema Fomatiu: L’Educacio Lliure i el Cinema Formatiu. 21 al 25 de novembre de 2016. Sala d'actes. Palau de les heures. Campus Mundet, Universitat de Barcelona.