• Publications
  • Influence
Experiments on the intrinsic factor antibody in serum from patients with pernicious anemia.
In vitro schildklier diagnostiek
In dit proefschrift zijn onderzoekingen beschreven, die tot doel hadden na te gaan of de bepaling van de "red cell T3 uptake", zoals deze door Hamolsky en medewerkers is geihtroduceerd, op eenvoudigeExpand
...
1
2
...