• Publications
  • Influence
Socialinis darbas Lietuvoje: raidos, praktikos ir akademinis aspektai
Straipsnio tikslas yra apžvelgti svarbesnius socialinio darbo raidos Lietuvoje aspektus. Pirmiausia pateikiama socialinio darbo sampratas, jo apibrėžimas. Aptariamos problemos, kurios trukdo pateiktiExpand
  • 13
  • 4
  • PDF
SOCIALINIO TINKLO DYDIS, ASMENYBĖ IR GEROVĖ PRIEŠ PENSIJĄ IR PENSIJOJE
Focus on the well-being of retired adults, as well as people approaching retirement, has been growing in the psychological domain. Although well-being is an import aspect of life in any age, adultsExpand
  • 1
Socialinio darbo studijos Vilniaus universitete: penkiolikos metų patirties refleksija
The goal of the paper is to present the development of social work studies in Vilnius University. According to authors, there are nine groups of variables for study program. There has to be aExpand
  • 1
SUAUGUSIŲJŲ PSICHOLOGINĖS GEROVĖS SĄSAJOS SU SOCIALINIAIS IR DEMOGRAFINIAIS KINTAMAISIAIS
Psychological well-being is a phenomenon widely investigated in the field of positive psychology. In everyday life it manifests in a number of ways and may be labelled as satisfaction with life, asExpand
  • 1
Senų žmonių funkcionavimo, senatvės ir senėjimo tyrimų gairės: biopsichosocialinio modelio prieiga
The application of the WHO biopsychosocial approach to the researches of senility, aging and life problems of old people (ICF) is reviewed. After a brief presentation of aging statistics inExpand
...
1
2
3
4
5
...