Learn More
* Sorumlu Yazar Tel.: +90 332 223 1898; Faks: +90 332 241 0635 E-posta adresi: aabbak@selcuk.edu.tr (R A Abbak) Selçuk-Teknik Dergisi ISSN 1302-6178 Journal of Selcuk-Technic Cilt 11, Sayı:1-2012(More)