• Publications
  • Influence
مهار آفت کرم سیب (L.) (Lep.:Tortricidae) Cydia pomonellaبا استفاده از روش اخلال در جفت گیری با فرمون های مصنوعی در استان خراسان رضوی
کرم سیبCydia pomonella یکی از آفات کلیدی سیب در استان خراسان رضوی است که هر ساله خسارات فراوانی را به این محصول وارد می‏سازد. روش‏های متعددی در دنیا به‏ منظور کنترل کرم سیب و جلوگیری از ایجاد ضایعه وExpand
تاثیر فلوفنزین اس سی 200 در کنترل کنه های آفت درختان سیب در ایران
بیشتر تقاضای ثبت کنه کش های جدید برای کنترل کنه های آفت درختان سیب در کشور انجام می شود. درباره تاثیر غلظت های 2/0 و 3/0 میلی لیتر/لیترکنه کش فلومایت (flufenzin®200 SC) علیه کنه های آفت درختان سیب درExpand
ارزیابی کائولین در کنترل جمعیت کنه قرمز اروپائی درختان سیب در ایران
تأثیر غلظت‌های 3، 4 و 5 % پودرکائولین (Kaolin) علیه کنه قرمز اروپائی درختان سیب در چهار استان در مقایسه با کارائی کنه‌کش‌های اسپیرودایکلوفن 240 اس سی، بیفنازیت، 24% اس سی، فن پیروکسی میت 5% اس سی، فنExpand
ویژگی­های زیستی کنه جوانه بادام (Acalitus phloeocoptes (Nalepa) (Acari: Eriophyoidea در استان خراسان رضوی
بادام از محصولات باغی مهم ایران بوده و در دنیا، سهم عمده‌ای در تولید دارد. یکی از آفات مهم این محصول، کنه جوانه (Acalitus phloeocoptes (Nalepa  بوده که خسارت آن همراه با علائم خشکیدگی جوانه‌ها رویExpand
بررسی کارایی روش های کنترل شیمیایی و اخلال در جفت گیری کرم سیب، Cydia pomonella ، در باغ های سیب
کرم سیب در ایران آفت کلیدی ارقام مختلف سیب، گلابی، به و گردو است. در حال حاضر، برای کنترل آفت در اغلب موارد از آفت­کش شیمیایی استفاده شده و روش­های غیر­شیمیایی، از جایگاه واقعی خود برخوردار نیستند.Expand
شناسایی زنبورهای پارازیتویید آفات انباری و دامنه میزبانی آنها در مشهد
هدف از انجام این تحقیق شناسایی، تعیین دامنه میزبانی و فراوانی زنبورهای پارازیتویید آفات انباری در مشهد بود. برنامه نمونه برداری به منظور جمع آوری آفات انباری و زنبورهای پارازیتویید آن ها در طول   ماهExpand
...
1
2
...