Learn More
اولتراسونوگرافی یک روش تصویربرداری تشخیصی است که تصاویر با وضوح بالا از غده ی تیروئید ارائه می کند.  اولتراسونوگرافی نقش برجسته ای برای تغییرات مورفولوژی غده ی تیروئید در حیوانات کوچک و انسان ایفا می(More)
در مراجعه به کشتارگاه اهواز جهت جمع­آوری نمونه­های جنینی، یک مورد جنین گاو ماده­ی دی­سفالوس دو رگه­ی هلشتاین مشاهده شد.  پس از انتقال نمونه به بخش آناتومی و جنین­شناسی دانشکده­ی دامپزشکی دانشگاه شهید(More)