• Publications
  • Influence
استخراج آنزیم لیپاز از روده ماهی قزلآلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) و بررسی اثر بازدارندهها و فلزات بر فعالیت آن
آبزیان از جمله منابع مهم جهت استخراج ترکیبات با ارزشی مانند آنزیم می‎باشند. در این پژوهش آنزیم لیپاز از روده ماهی قزل‎آلای رنگین کمان استخراج شد و مورد بررسی قرار گرفت. جهت استخراج این آنزیم،
تاثیر کمپوست کردن هوازی و بیهوازی بر حذف آنتیبیوتیکهای انروفلوکساسین و سیپروفلوکساسین از کود مرغی
زمینه و هدف: بخش زیادی از آنتی­بیوتیک­های مورد استفاده در مرغداری­ها از طریق فضولات آنها خارج می­شود. این فضولات به­عنوان کود آلی در کشاورزی استفاده شده و باعث انتشار آنتی­بیوتیک­های دامی در محیط
استفاده از شاخصهای زیستی ماکروبنتوزها در تعیین سلامت اکولوژیکی آب (مطالعه موردی: حوضه آبخیز بختگان)
زمینه و هدف: از آن‌جایی‏‏‏که گونه‏های ماکروبنتوزها به طور قابل توجهی نسبت به آلودگی‏های محیط‌زیست حساسیت نشان می‏‏‏‏‏دهند؛ می‏توان از تغییرات ساختار اکولوژیک آن‌ها برای استنتاج بار آلودگی وارد شده به
...
1
2
3
4
5
...