Learn More
مقدمه: رضایت شغلی، یک واکنش احساسی به کار و شرایط فیزیکی و اجتماعی است. به عبارت دیگر، رضایت شغلی یک احساس مثبت و لذت بخش است که از نتیجۀ کار فرد و تجربۀ شغلی او به دست می‌آید. یکی از عواملی که در(More)
  • 1