• Publications
  • Influence
اثر عصارههای طبیعی رزماری (Rosmarinus officinalis L.)، آویشن (Thymus vulgaris L.) و هورمون بنزیل آدنین بر روی برخی صفات کیفی و عمر ماندگاری گلهای شاخه بریده مریم (Polianthes tuberosa L.)
گل مریم از گل‌های زینتی می‌باشد که در سطح وسیعی از جهان کشت می‌گردد. هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر عصاره آویشن (Thymus vulgaris L.) و رزماری (Rosmarinus officinalis L.) با بنزیل آدنین روی افزایش عمرExpand
بررسی میزان فنول کل در گیاه چای کوهی(Stachys lavandulifolia Vahi)از طریق کشت کالوس و امکان افزایش آن با استفاده از محرک ها
گزارشات متعدد نشان داده­ است که گیاهان در شرایط درون شیشه ای قادر به تولید متابولیت­های ثانویه ارزشمند از نظر داروئی مانند ترکیبات فنولی هستند. پلی فنول­ها و یا ترکیبات فنولی دارای فعالیت آنتیExpand
اثر محرکهای اسید سالیسیلیک و متیل جاسمونات بر میزان تولید ماده موثره گلیسیریزین و ایزولیکویریتیجنین در ریشههای مویین شیرین بیان
در این پژوهش اثر محرک¬های اسید سالیسیلیک و متیل جاسمونات روی سرعت رشد و تولید متابولیت¬های ثانویه در ریشه¬های مویین شیرین بیان مورد بررسی قرارگرفت. با توجه به اهمیت متابولیت¬های ثانویه گلیسیریزین وExpand
اثر هورمون های BA و NAA بر کشت نوساقه و میزان فنول و فلاونوئید کل در گیاه چای کوهی ( (Stachys lavandulifolia Vahi. در شرایط درون شیشه ای
تولید متابولیت­های ثانویه با استفاده از روش­های کشت بافت از جمله کشت سلول و اندام­های گیاهی یک روش جایگزین مناسب برای بهره­برداری از ترکیبات گیاهی است. با تغییر غلظت هورمونی در محیط­های کشت بافتExpand
ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی و مهار آنزیم آلفا آمیلاز دو گونه Sargassum angostifolium و Palisada perforata
بیماری دیابت نوع دو، ناشی از اختلال در عملکرد و ترشح انسولین و به دنبال آن افزایش میزان قند خون است که به سومین عامل مرگ و میر در جهان تبدیل شده‌است. مشتقات فعال اکسیژن از جمله عوامل آسیب و مرگExpand
ارزیابی ظرفیت آنتی اکسیدانی گل های سنجد (Elaeagnus angustifolia) و اندام هوایی مفراح (Nepeta crispa) در استان همدان
آنتی­اکسیدان­های موجود در رژیم غذایی به لحاظ محافظت بدن در مقابل استرس­های اکسیداتیو و حفظ سلامت حائز اهمیت هستند. در تحقیق حاضر دو گیاه بومی همدان سنجد و مفراح که دارای ارزش دارویی در طب سنتی هستند،Expand
...
1
2
3
...