• Publications
  • Influence
ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی و مهار آنزیم آلفا آمیلاز دو گونه Sargassum angostifolium و Palisada perforata
بیماری دیابت نوع دو، ناشی از اختلال در عملکرد و ترشح انسولین و به دنبال آن افزایش میزان قند خون است که به سومین عامل مرگ و میر در جهان تبدیل شده‌است. مشتقات فعال اکسیژن از جمله عوامل آسیب و مرگExpand
گزارشهای جدید از جلبکها در خلیج فارس و فلور ایران
9 گونه جلبک ( 8 کلروفیسه و 1 فئو فیسه) به عنوان گزارش‌های جدید برای خلیج فارس و 7 گونه ( 1 باسیلاریوفیسه، 2 کلروفیسه و 4 فئوفیسه) به عنوان گزارش‌های جدید برای فلور ایران ذکر می‌گردند.
چک لیست جلبکهای سبز خلیج فارس و خلیج عمان در نوار ساحلی ایران
در این چک لیست 62 گونه از جلبکهای دریایی سبز متعلق به آبهای خلیج فارس و خلیج عمان در نوار ساحلی ایران ارائه می‌گردد که خلاصه‌ای است از مجموع 9 گزارش علمی منتشر شده در مورد جلبکهای خلیج فارس و نواحیExpand
نکاتی در مورد جنس Dictyota (خانواده Dictyotaceae ، جلبکهای قهوهای) در سواحل ایرانی خلیج فارس
در این مطالعه وضعیت تاکسونومیک جنس Dictyota درسواحل جنوبی ایران مورد بررسی قرار گرفت. طبقه‌بندی این جنس در سطح گونه به‌دلیل تنوع بالای مورفولوژیک در پاسخ به شرایط محیطی و همچنین همپوشانی ویژگی‌هایExpand
سنجش خواص ضد اکسیدانی و ضد باکتریایی دو گونه ماکروجلبک قرمز سواحل بندرعباس
ماکروجلبک‌ها در بسیاری از کشورها به‌عنوان غذای دریایی و نیز ذخیره غذایی جهت استحصال مواد شیمیایی مفید، نظیر مواد افزودنی زیست‌فعال مورد توجه می‌باشند. در مطالعه حاضر، با هدف ارزیابی خواص زیستی، تعیینExpand
...
1
2
...