• Publications
  • Influence
بررسی تنوع و تراکم جمعیت های زئوپلانکتونی رودخانه بهشت آباد استان چهارمحال و بختیاری
زئوپلانکتون­ ها ازمهمترین گروه ­های جانوری موجود در بوم­سازگان­های آبی هستند، یکی از روش ­های ارزیابی بوم ­سازگان­ها آبی بالاخص رودخانه­ ها بررسی موجودات زنده یا زیستمندان است. در این مطالعه ازExpand
مطالعه جایگاه ردهبندی سیاهماهی Capoeta aculeata در قنوات نائین-اردستان، حوضه نمک و رودخانههای حوضه کارون با استفاده از ژن COI
در این مطالعه جمعا 18 قطعه ماهی از گونه Capoeta aculeata (9 قطعه از قنوات نائین و اردستان در استان اصفهان، 2 قطعه از قنات حوضه نمک در استان تهران و 7 قطعه ماهی از رودخانه­ های ماربر، دوپلان و آب­ونکExpand
تبارشناسی و تنوع ژنتیکی لاکپشت برکهای خزری (Mauremys caspica Gmelin, 1774) در استان چهارمحال و بختیاری
لاک‌پشت‌ها از قدیمی‌ترین خزندگان هستند که از حدود 215 میلیون سال پیش در زمین حضور داشته‌اند. تاکنون 351 گونه لاک‌پشت در جهان گزارش شده است که حدود 40 درصد آنها در فهرست سرخ IUCN به عنوان گونه‌های درExpand
تحلیل ریختسنجی هندسی فلس ماهیان برای شناسایی جنس، گونه و جمعیتها مطالعه موردی خانواده کپورماهیان (Cyprinidae)
شناسایی گونه‌ها و جمعیت‌های ماهیان با استفاده از فلس روشی غیر مخرب، سریع و کم هزینه است. از اینرو، این مطالعه با هدف بررسی امکان به کارگیری روش ریخت‌سنجی هندسی بر پایه لندمارک بر روی فلس ماهیان برایExpand
ریخت شناسی مقایسه ای گاوماهی عمق زی ((Gobiidae: Ponticola bathybius (1877 (Kessler, در سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده از سیستم تراس
در این مطالعه که به‌ منظور مقایسه ریخت‌ شناسی گاوماهی عمق‌ زی (Gobiidae: Ponticola bathybius) در سواحل جنوبی دریای خزر انجام شده است، در مجموع 185 قطعه ماهی از سه منطقه بندر انزلی (64 عدد)، سلمان‌Expand
تشخیص ماهیان قزلآلای خالقرمز Salmo trutta متعلق به رودخانه مردق در رودخانه لیقوان با استفاده از نشانگرهای ریزماهوارهای
در این مطالعه جمعیت‎های ماهی قزل‎آلای خال‌قرمز Salmo trutta L. 1758 رودخانه‎های لیقوان و مردق در استان‎های آذربایجان شرقی و غربی با استفاده از 12 نشانگر ریزماهواره مورد بررسی قرار گرفتند. در مجموع 52Expand
...
1
2
...