• Publications
  • Influence

Claim Your Author Page
Ensure your research is discoverable on Semantic Scholar. Claiming your author page allows you to personalize the information displayed and manage publications.
: امر به معروف و نهی از منکر از احکام عملی مسلمانان و به نظر شیعیان از فروع دین اسلام است. امر به معروف یعنی دستور دادن یا توصیه کردن از سوی فرد مسلمان به دیگران به انجام آن‌چه از نظر عقل یا شرع(More)
بیماري لیشمانیوز جلدي روستائی یک بیماري ناقل زاد می باشد که توسط پشه خاکیها به انسان منتقل می شود . مخزن این بیماري جوندگان صحرایی هستند . کرایوتراپی یکی از روشهاي درمان این بیماري است که به دلیل(More)
دانش پزشکی عامیانه Folk Medicine دانشی میان رشته ای بوده که حاصل اشتراک حوزه های معرفتی گوناگون چون پزشکی،انسان شناسی و گیاه شناسی است.باورها و روش های سنتی پزشکی و بهداشتی که موضوع دانش فوق است،جزئی(More)
بیماری هاری یک آنسفالیت حاد و تقریبا بدون استثناء کشنده است که با نشانه های احساس دلهره، سردرد، تب، بیقراری، و تغییرات مبهم و حسی که اغلب در ناحیه گازگرفته شده بدن ملموس است، تظاهر می کند. هاری بیشتر(More)