Learn More
У сучасному мовознавстві адвербіальні лексеми з порівняльно-уподібнювальною семантикою, утворені на основі безприйменникових форм О. в. іменників, ще не отримали однозначного трактування щодо(More)
  • 1