• Publications
 • Influence

Claim Your Author Page
Ensure your research is discoverable on Semantic Scholar. Claiming your author page allows you to personalize the information displayed and manage publications (all current information on this profile has been aggregated automatically from publisher and metadata sources).
 • С.А. Калашнікова
 • Political Science
 • 2013
 • У статті на основі аналізу діяльності Фундації лідерства для вищої освіти (Leadership Foundation for Higher Education) висвітлено особливості професійного розвитку керівників вищих навчальнихContinue Reading
  У статті на основі аналізу реалізації в Європі та Україні Болонського процесу, заходів Європейської Комісії, зокрема програми «Темпус» і програми «Тюнінг», праць зарубіжних і вітчизняних експертів зContinue Reading
  Бібліографічний покажчик «Автономія та врядування у вищій освіті» підготовлено за результатами виконання третього етапу науково-дослідної роботи за однойменною темою у відділі політики та врядуванняContinue Reading
 • С.А. Калашнікова
 • Political Science
 • 2013
 • У статті проаналізовані законодавчі, нормативні, методичні та організаційні аспекти державної політики та механізми забезпечення якості вищої освіти у Фінляндії. На їх основі автор обґрунтовуєContinue Reading
 • С.А. Калашнікова
 • Computer Science
 • 2010
 • Монографія присвячена висвітленню теоретичних і методичних засад професійної підготовки управлінців, які детермінуються процесом еволюції теорії та практики управління і констатацією лідерства якContinue Reading
 • С.А. Калашнікова
 • Computer Science
 • 8 September 2011
 • У дисертації визначено теоретико-методологічні засади професійної підготовки управлінців-лідерів у вигляді методології, яка включає: закономірності, принципи, зміст, педагогічну технологію,Continue Reading
  У публікації актуалізовано проблему розвитку лідерського потенціалу майбутніх керівників навчальних закладів (НЗ) у процесі професійної підготовки за магістерською програмою зі спеціальностіContinue Reading