Learn More
Горяга О. В. Еволюція соціально-політичного світогляду козацької старшини у другій половині XVII - XVIII ст. / О. В. Горяга // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол. : С. В. Ківалов(More)
Горяга О. В., Долматов І. В. Історико-правові аспекти організації українського козацтва за часів гетьмана П. Скоропадського / О. В. Горяга, І. В. Долматов // Актуальні проблеми політики : зб. наук.(More)
  • 1