Learn More
У статті розглянуто інформацію про юридичну особу, як об’єкт цивільних прав. Проаналізовано різні наукові підходи до розуміння інформації про юридичну особу, як об’єкта цивільних прав. Акцентується(More)
  • 1