Learn More
Проаналізовано вплив технологічних параметрів на рівень енергоефективності насосної установки. Отримано вираз для визначення економії електроенергії при застосуванні інтерактивного керування відносно(More)
The aim of the research was to assess the impact of rat placental multipotent stem cells on the levels of proliferation and apoptosis in organotypic coculture with slices of colon tumors. Placental(More)
Після експериментальної киснево-глюкозної депривації органотипової культури гіпокампа мишей лінії FVB відзначено пошкодження пірамідних нейронів зони СА1 гіпокампа та активація гліальних клітин.(More)
  • 1