Learn More
У збірнику вміщено 27 наукових статей, у яких висвітлено результати досліджень у галузі технічних та фізико-математичних наук, а також історичні дослідження внеску Наукового товариства ім. Шевченка у(More)
Збірник містить методичні вказівки до лабораторних робіт, поставлених в рамках курсу фізики, що читається для студентів денної форми навчання у ТНТУ імені Івана Пулюя за навчальними планами(More)