• Publications
  • Influence
ІННОВАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ ЗАБУДОВНИКІВ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
У статті обґрунтовано доцільність активізації інноваційної діяльності будівельних підприємств в Україні та запропоновано шляхи підвищення її ефективності в контексті сталого розвитку. Доведено, щоExpand
Гносеологічний аналіз суспільних та приватних благ в теорії публічних фінансів
Константюк Н. Гносеологічний аналіз суспільних та приватних благ в теорії публічних фінансів[Електронний ресурс] / Наталія Константюк // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2014. — Вип. 1Expand
ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
Константюк Н. І. Проблеми реформування фінансового забезпечення вищої освіти в Україні. Досліджено фінансування вищої освіти країн, котрі визнано найкращими у світі згідно з рейтингом національнихExpand
Funding of Ukrainian universities: Current situation and possible ways of its solution
The article provides a comparative analysis of Ukrainian education funding and funding education of some developed countries. The relationship between the financing of education and GDP is shown inExpand
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ЯК ВАЖЛИВИЙ КОМПОНЕНТ ІНВЕСТИЦІЙ У ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ.(FINANCING OF HEALTH CARE AS AN IMPORTANT COMPONENTOF INVESTMENT INTO HUMAN CAPITAL.)
Людський капітал стає одним із основних видів капіталу в глобальній економіці. Але, як і будь-який інший вид капіталу, він потребує інвестицій. Охорона здоров'я, поряд з вищою освітою та соціальнимExpand
...
1
2
...