Learn More
Белопольський, М. Г. Шляхи комерціалізації нематеріальних активів на інноваційних підприємствах в сучасних умовах / М. Г. Белопольський, Л. О. Цибульська // Теоретичні і практичні аспекти економіки(More)
Белопольский Н. Г. Обеспечение эффективности управления промышленными предприятиями Украины в условиях реформирования экономики : монография / Н. Г. Белопольский, В. Д. Малыгина, Л. А. Цыбульская ;(More)
Цыбульская Л. А. Теоретические аспекты управления интеллектуальной собственностью на предприятиях [Текст] / Л. А. Цыбульская, А. В. Матвиенко // Теоретичні і практичні аспекти економіки та(More)
Цибульська Л. О. Економіко - правові проблеми управління інтелектуальною власністю. У статті розглянуті проблеми, що виникають при управлінні інтелектуальною власністю на державному рівні такі як:(More)